Cách tính thuế thu nhập cá nhân(TNCN) hay nhất

TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Bạn đang làm việc trong lĩnh vực kế toán thường xuyên sử dụng Excel để tính thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên tại công ty, Công thức tính thuế thu nhập cá nhân rất dài dòng, phức tạp, gây không ít những rắc rối khó khăn cho những ai mới bắt đầu làm quen excel kế toán.

Trong khuôn khổ bài viết cách tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel, Ths Trần Đình Ngọc giám đốc Trung Tâm Tin Học Hoài Ân chia sẻ 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ cơ bản đến nâng cao đến anh (chị) em làm kế toán cách tính mới. Hi vọng anh chị em áp dụng ngay để giải quyết những vấn đề khó khăn trong cách tính thuế TNCN

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

 • Các khoản giảm trừ gia cảnh;
 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

 • Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân cư trú. Tuy nhiên, không phải tất cả cá nhân đều phải nộp thuế, mà chỉ người có thu nhập tính thuế mới phải nộp thuế.
 • Chỉ người có thu nhập > 09 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập phải > 12,6 triệu đồng/tháng).

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được số thuế phải nộp hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

 • Bước 1. Tính tổng thu nhập chịu thuế
 • Bước 2. Tính các khoản được miễn
 • Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)
 • Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ
 • Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)
 • Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1).

Phương pháp rút gọn

Mô tả cách tính thuế ở bảng trên

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần

 • Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%:
 • 05 triệu đồng × 5% = 0.25 triệu đồng
 • Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
 • (10 triệu đồng – 05 triệu đồng) × 10% = 0.5 triệu đồng
 • Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
 • (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1.2 triệu đồng
 • Bậc 4: Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
 • (19.6 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 0.32 triệu đồng
 • Tổng số thuế Bà A phải tạm nộp trong tháng là:
 • 0.25 triệu đồng + 0.5 triệu đồng + 1.2 triệu đồng + 0.32 triệu đồng = 2.27 triệu đồng

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn

Thu nhập tính thuế trong tháng 19.6 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

20 triệu đồng × 20% – 1.65 triệu đồng = 2.27 triệu đồng.

Áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân theo 3 cách từ cơ bản (kế toán thường làm) đến chuyên gia (Giáo viên chuyên Excel dạy cho học viên)

Phương pháp tính thuế TNCN

Sử dụng cách tính 2 ở bảng trên để làm tiền đề Giáo viên Tin Học Hoài Ân hướng dẫn cho học viên sử dụng 3 cách sau

Công thức tính Thuế TNCN tại lớp Excel cơ bản

Cách 1: Sử dụng cấu trúc IF -And để tính: 

=IF(D18<=5000000,5%*D18,IF(AND(D18>5000000,D18<=10000000),10%*D18-250000,IF(AND(D18>10000000,D18<=18000000),15%*D18-750000,IF(AND(D18>18000000,D18<=32000000),20%*D18-1650000,IF(AND(D18>32000000,D18<=52000000),25%*D18-3250000,IF(AND(D18>52000000,D18<=80000000),30%*D18-5850000,35%*D18-9850000))))))

Cách 2: Lập thêm bảng phụ để tính có dạng như sau

Tính thuế thu nhập cá nhân nâng cao

Công thức: =VLOOKUP(D18,$B$27:$D$34,2,1)*D18-VLOOKUP(D18,$B$27:$D$34,3,1)

Với cách này rút ngắn hơn rất nhiều, tuy nhiên phải biết cách lập bảng phụ để sử dụng Hàm Vlookup.

Cách 3: Viết Code để tạo Hàm Thu nhập cá nhân sử dụng

Để sử dụng cách 3 thì trước tiên chúng ta sẽ tạo ra một Hàm có tên là TNCN dạng sau:

Function TNCN(TNTT As Double) As Double
If TNTT <= 5000000 Then
TN = 0.05 * TNTT
ElseIf (TNTT > 5000000 And TNTT <= 10000000) Then
TN = 0.1 * TNTT – 250000
ElseIf (TNTT > 10000000 And TNTT <= 18000000) Then
TN = 0.15 * TNTT – 750000
ElseIf (TNTT > 18000000 And TNTT <= 32000000) Then
TN = 0.2 * TNTT – 1650000
ElseIf (TNTT > 32000000 And TNTT <= 52000000) Then
TN = 0.25 * TNTT – 3250000
ElseIf (TNTT > 52000000 And TNTT <= 80000000) Then
TN = 0.3 * TNTT – 5850000
Else
TN = 0.35 * TNTT – 9850000
End If
TNCN = TN
End Function

Để sử dụng được hàm này bạn thực hiện các bước sau đây

Bước 1: Down file TNCN

Bước 2: Add hàm TNCN vào File excel cần tính: Vào menu File của Excel -> Chọn Option -> chọn Add-Ins -> Chọn Go (phía dưới bên trái cửa sổ) -> Chọn Browse -> Chọn File Excel có tên TNCN -> OKe thì có dạng như sau ->Chọn OKE

Sử dụng công thức và có kết quả sau:

Có thể bạn quan tâm về khóa học:

Khóa học Excel cơ bản

Khóa học Excel nâng cao

Khóa học Lập trình VBA Excel 

Biên tập nội dung: Ths Trần Đình Ngọc

About admin

Thầy Trần Đình Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tin học tại các trường Đại Học TPHCM, Đồng Nai. Triết lý: Nâng cao trí thức -Chìa khóa của thành công

View all posts by admin →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *