Chứng chỉ tin học

Chứng chỉ tin học văn phòng do Trung Tâm Tin Học Hoài Ân cấp

Điều kiện để cấp chứng chỉ tin học văn phòng tại Trung Tâm:

  • Hoàn thành chương trình đào tạo tin học văn phòng tại Tin Học Hoài Ân;
  • Hoàn thành bài thi tin học văn phòng tại Trung Tâm;
  • Nội dung thi thực hành: Windows -Word -Excel

Chứng chỉ tin học công nghệ thông tin do Trung Tâm Phát Triển CNTT Trường Đại Học CNTT TPHCM cấp

  • Thi lý thuyết: 60 Câu (Học theo ngân hàng đề thi 750 câu)
  • Thi thực hành: Word -Excel -Powerpoint
  • Chứng chỉ: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin -Bộ Giáo Dục

 

Thông Tin Đăng Ký thi chứng chỉ tin học tại Biên Hòa

TRUNG TÂM TIN HỌC HOÀI ÂN

  • Địa chỉ: số 528, Nguyễn Ái Quốc, KP8, Phường Hố Nai, Biên Hòa
  • Điện thoại: 0977 093 688 (Thầy Ngọc)
  • Website: tinhochoaian.com