Hàm IF nâng cao

HÀM IF NÂNG CAO -Ý NGHĨA VÀ VẬN DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG BÀI TOÁN PHỨC TẠP TRONG EXCEL

Trong bài viết Hàm IF trong Excel ở mức cơ bản bạn đã hiểu và vận dụng như thế nào để giải quyết các bài toán liên quan đến điều kiện. Nếu chưa hiểu bạn hãy quay lại để đọc, hiểu và thực hành ngay nhé, Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hàm IF nâng cao và cách vận dụng nó một cách thành thục và chuyên nghiệp.

Các dạng IF nâng cao trong Excel:

 • Dạng 1: IF lồng nhau
 • Dạng 2: IF(And(Điều kiện 1, Điều kiện 2….), Giá Trị 1, Giá Trị 2)
 • Dạng 3: IF(OR(Điều kiện 1, Điều kiện 2…), Giá Trị 1, Giá trị 2)
 1. Dạng 1: IF lồng nhau

Dạng IF lồng nhau là dạng IF được lồng ghép lại với nhau khi gặp nhiều điều kiện cùng lúc trong một bài toán cụ thể.

Ví dụ minh họa IF lồng ghép

Các bạn nhìn bài tập trên ngay yêu cầu Xếp Loại có 3 Nếu chắc chắn một điều là chúng ta sẽ sử dụng 3 IF. Việc sử dụng 3 IF này sẽ lồng ghép như thế nào để giải quyết bài toán xếp loại trên. Các bạn chú ý cách giải thích sau đây:

 • Nếu Điểm TB>=8.5 thì xếp loại Giỏi thì ngược lại của Điểm TB>=8.5 mặc định Excel sẽ ngầm hiểu là <8.5.
 • Nếu Điểm TB>=7 (Mặc định Excel sẽ ngầm hiểu là đã <8.5) nên không cần đưa điều kiện <8.5 vào nữa.
 • Nếu Điểm TB>=5 (Mặc định excel ngầm hiểu là đã <7) nên không cần đưa điều kiện <7 vào nữa.

Do đó lồng IF vào để xếp loại như sau:

Chú ý: Hàm IF lồng nhau sẽ được hiểu như thế này

 • Xét IF đầu tiên: Nếu ô C3>=8.5 mà thỏa mãn thì xếp loại sẽ “Giỏi”, Ngược lại nếu không thỏa mãn (tức là C3<8.5)  thì Excel sẽ tiếp tục kiểm tra IF thứ 2.
 • Tại IF thứ 2: Excel sẽ kiểm tra C3 có lớn hơn bằng 7 không (>=7)  và mặc nhiên sẽ <8.5 thì xếp loại sẽ Khá, Nếu C3 không lớn hơn bằng 7 thì Excel kiểm tra đến IF thứ 3.
 • Tại IF thứ 3: Excel sẽ kiểm tra ô C3 có lớn hơn bằng 5 không (>=5) nếu thỏa mãn thì Xếp loại Trung Bình, Nếu C3 không thỏa mãn (tức là C3<5) thì sẽ nhận giá trị còn lại là “Yếu”).

2. Dạng 2: IF(And(Điều kiện 1, Điều kiện 2….), Giá Trị 1, Giá Trị 2)

Đối với cấu trúc dạng IF – And thì có vẻ phức tạp hơn đối với những ai mới làm quen với Excel. Tuy nhiên nếu bạn đã hiểu cấu trúc thì việc vận dụng sẽ không còn khó khăn nữa.

Ý nghĩa của của cấu trúc IF-And
 • Trả về giá trị 1 khi tất cả điều kiện đặt trong and phải đều thỏa mãn;
 • Trả về giá trị 2 khi một trong những điều kiện đó không thỏa mãn;
Vận dụng cấu trúc IF – And
 • Khi tính toán hoặc trả về một giá trị nào nào đó mà phụ thuộc vào nhiều điều kiện một lúc (2 điều kiện trở lên).
 • Khi yêu cầu bài toán xuất hiện từ Nếu -Và.

Do đó Dựa vào bài tập minh họa ở trên, chúng ta có thể cầu trúc IF -and để giải quyết.

Tại Ô E3 nhập công thức sau=IF(C3>=8.5,”Giỏi”,IF(AND(C3>=7,C3<8.5),”Khá”,IF(AND(C3>=5,C3<7),”Trung Bình”,”Yếu”)))

3. Dạng 3: IF(OR(Điều kiện 1, Điều kiện 2…), Giá Trị 1, Giá trị 2)

Đối với IF-OR ý nghĩa ngược lại cấu trúc IF -And

Ý nghĩa của của cấu trúc IF-OR
 • Trả về giá trị 1 khi chỉ cần một trong những điều kiện đó thỏa mãn;
 • Trả về giá trị 2 khi tất cả điều kiện đặt trong or không thỏa mãn;
Vận dụng cấu trúc IF – OR
 • Khi tính toán hoặc trả về một giá trị nào nào đó mà phụ thuộc vào một điều kiện trong nhiều điều kiện một lúc (2 điều kiện trở lên).
 • Khi yêu cầu bài toán xuất hiện từ Nếu -Hoặc.

Tại Ô E3 nhập công thức sau: =IF(OR(C3>=28,D3=”A”),300000,0)

Hiểu cấu trúc IF -OR trên  như sau: Nếu nhân viên có ngày công >=28 hoặc có xếp Loại A thì thưởng 300.000. Ngước lại thì nhân viên đó không có ngày công >=28 mà xếp loại không phải loại A thì không thưởng.

Các bạn có thể xem lại cấu trúc IF cơ bản tại đây: https://blogtinhocvanphong.com/ham-if-trong-excel/

Ths Trần Đình Ngọc -Trung Tâm Tin Học Hoài Ân

About admin

Thầy Trần Đình Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tin học tại các trường Đại Học TPHCM, Đồng Nai. Triết lý: Nâng cao trí thức -Chìa khóa của thành công

View all posts by admin →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *