Hàm if trong Excel

HÀM IF TRONG EXCEL- Ý NGHĨA VÀ CÁCH VẬN DỤNG

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến và thông dụng nhất trong Excel, Ý nghĩa của hàm IF được sử dụng để giải quyết một số tính toán có điều kiện.

Cấu trúc của Hàm IF trong Excel

 • Cấu trúc nguyên bản: IF(logical_test, [Value if true], [Value if false])
 • Cấu trúc dễ hiểu hơn (Hiểu theo tiếng việt): IF(Điện kiện, Giá trị 1, Giá Trị 2)

Ý nghĩa các tham số trong hàm IF

 • Điều kiện: Là phép so sánh giữa giá trị với một giá trị cho trước. Các phép so sánh thường áp dụng đó là:”So sánh bằng =”, So sánh hơn >, so sánh bé <, so sánh lớn hơn hoặc bằng >=, so sánh bé hơn hoặc bằng <=, so sánh khác <>. 

Điều kiện: Trả về một trong 2 giá trị sau: True (Thỏa mãn) hoặc False (Không thỏa) mà không trả về giá trị khác, do đó Điều kiện được hiểu là Logical_test là vậy.

Ví dụ 1 về điều kiện: 6>8 (Rõ ràng là Không thỏa hay gọi là False)

Ví dụ 2 về điều kiện: 4<8 (rõ ràng là thỏa mãn hay gọi là True)

 • Giá trị 1: Là giá trị sẽ trả về khi điều kiện thỏa mãn(Giá trị 1 có thể là một chuỗi, là số, hoặc là một công thức….)
 • Giá trị 2: Là giá trị sẽ trả về khi điều kiện không thỏa mãn (Giá trị 2có thể là một chuỗi, là số, hoặc là một công thức….).

Chú ý: Nếu giá trị 1 hoặc giá trị 2 ở dạng chuỗi thì giá trị đó phải đặt trong cặp ngoặc kép: “giá trị”)

Ví dụ minh họa hàm IF:

Yêu cầu về cột kết quả:

 • Nếu điểm lớn hơn bằng 5 (>=5) thì “Đậu”;
 • Nếu điểm bé hơn 5 (<5) thì “Rớt”;

Công thức: IF(C3>=5,“Đậu”, “Rớt”)

Như vậy: Excel sẽ lấy Điểm trong Ô C3 để so sánh với một giá trị cho trước là lớn hơn bằng 5, Những ô điểm nào thỏa mãn >=5 thì sẽ có giá trị là “Đậu”, Những ô nào không thỏa mãn >=5 sẽ nhận giá trị là rớt”.

Vận dụng Hàm IF trong Excel như thế nào?

 • Khi bạn cần giải quyết một bài toán mà bài toán đó phụ thuộc vào môt yêu cầu nào đó (một điều kiện) hoặc nhiều yêu cầu (nhiều điều kiện) thì bạn hãy sử dụng hàm IF để giải quyết.
 • Trong đề thi Excel thì yêu cầu (điều kiện) đó thường được trình bày dưới dạng: “Nếu -thì“.

Ví dụ 2 minh họa hàm IF

Để giải bài tập Excel này các bạn chú ý theo yêu của bài toán:

 • Yêu cầu 1: Nếu Ngày công lớn hơn hoặc bằng 28 trở lên thì bạn hiểu điều kiện sẽ là: C3>=28;
 • Yêu cầu 2: Nếu xếp loại là A thì bạn sẽ hiểu là: D3=”A”;

Bài tập được giải như sau:

 • Câu 1: Tại ô D3 (Ô xếp loại)  bạn nhập công thức sau: =IF(C3>=28,”A”,”B”)
 • Câu 2: Tại ô E3 (Ô thưởng) bạn nhập công thức sau: =IF(D3=”A”,300000,0)

Chú ý: Nếu giá trị đưa vào là dạng chuỗi thì phải đặt trong cặp ngoặc kép :” Giá trị”, nếu là số hoặc công thức thì không cần đặt ngoặc kép.

Công thức IF trong Excel

Kết quả sau khi hoàn thành

Các bạn tham khảo thêm IF nâng cao trong Excel trong bài tiếp theo

Ths Trần Đình Ngọc –  Trung Tâm Tin Học Hoài Ân

About admin

Thầy Trần Đình Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tin học tại các trường Đại Học TPHCM, Đồng Nai. Triết lý: Nâng cao trí thức -Chìa khóa của thành công

View all posts by admin →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *