VBA Excel Lọc dữ liệu 1 điều kiện trên excel

VBA EXCEL LỌC DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN

VBA Excel giúp cho bạn tự động hóa các công việc thường làm trên Excel như lọc dữ liệu, thống kê dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tách dữ liệu theo một hay nhiều điều kiện. Hôm nay Ths Trần Đình Ngọc -Giáo Viên Trung Tâm Tin Học Hoài Ân hướng dẫn cho anh/chị học viên cách lọc dữ liệu trên vba từ cơ bản đến nâng cao, hy vọng với bài chia sẻ này sẽ giúp anh/chị học viên tự động hóa các công việc thường ngày trên Excel.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại ô B3 tạo hộp danh sách chọn bằng chức năng Data validation như sau:

Kết quả ô B3 có dạng như sau:

Bước 2: Vào thẻ Developer -> Insert -> Command để tạo Nút Lọc -> Nhập tên Lọc dữ liệu.

Bước 3: R_Click vào Nút Lọc dữ liệu -> Assign Macro -> Nhập tên Locdulieu -> New 

Sau đó xuất hiện cửa sổ để cho bạn nhập đoạn code sau:

Giải thích code lọc dữ liệu theo một điều kiện Kho

Dim sh As Worksheet
Dim bt As Range

Khai báo Sh là biến làm việc trên bảng tính Excel(Sheet)

Khai báo biến bt làm việc trên vùng dữ liệu khi chọn

Dim dl As Long

dl là biến để xác định số dòng dữ liệu trong bảng tính

Set sh = ChiTiet

Gán sheet ChiTiet cho biên sh để thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu

dl = sh.Range(“A” & Rows.Count).End(xlUp).Row

Xác định số dòng dữ liệu có trong sheet

Set bt = sh.Range(“A4:G” & dl)

Gán vùng dữ liệu sẽ lọc cho biến bt

If sh.Range(“B3”).Value = “All” Then

ActiveSheet.ShowAllData

Nếu chọn dữ liệu trên Ô B3 là “All” nghĩa là không có điều kiện lọc và hiển thị dữ liệu tất cả
Else

Ngược lại điều kiện lọc dữ liệu là ô B3
bt.AutoFilter field:=1, Criteria1:=sh.Range(“B3”).Value
End If

Chúc mừng bạn đã .hoàn thành VBA Excel lọc dữ liệu theo một điều kiện. Bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn lọc dữ liệu 2 điều kiện nhé.

Khóa học lập trình VBA Excel ở Biên Hòa

Bạn có thể down bài thực hành VBA Excel Lọc dữ liệu 1 điều kiện trên excel tại đây

Bạn có thể xem tiếp vba-excel-loc-du-lieu-2-dieu-kien-tren-excel

Biên tập nội dung: Ths Trần Đình Ngọc

About admin

Thầy Trần Đình Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tin học tại các trường Đại Học TPHCM, Đồng Nai. Triết lý: Nâng cao trí thức -Chìa khóa của thành công

View all posts by admin →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *