VBA Excel Lọc dữ liệu 2 điều kiện trên excel

VBA EXCEL LỌC DỮ LIỆU TRÊN EXCEL VỚI 2 ĐIỀU KIỆN

Ở bài chia sẻ trước tôi có hướng dẫn cách lọc dữ liệu bằng VBA Excel 1 điều kiện, Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lọc dữ liệu 2 điều kiện dựa trên vba excel.

Cách lọc VBA Excel 2 điều kiện này tương đối phức tạp hơn một xíu so với lọc 1 điều kiện, do đó anh/chị em nếu chưa hiểu có thể để lại bình luận phía dưới để tôi có thể chia sẻ thêm những chỗ mà anh/chị chưa hiểu.

Yêu cầu:

Bước 1 tạo vùng dữ liệu quy định về Kho để khi nhập dữ liệu trên cột Mã Kho thì sẽ khống chế dữ liệu Mã Vật Tư.

Việc tạo danh sách động cho mỗi kho sẽ giúp cập nhật dữ liệu khi nhập Mã Vật Tư trong bảng tính Excel.

Bước 2: Đặt tên cho vùng dữ liệu (Column 2) mở mỗi bảng là KhoK01, KhoK02, KhoK03 theo dạng như sau

Bước 3: Tại Ô B3 thiết lập chức năng Data Validation để hiển thị danh sách các kho, Cách thiết lập có thể xem lại bài VBA Excel lọc dữ liệu 1 điều kiện trên excel.

Bước 4: Thiết lập danh sách Mã Vật Tư cho Ô D3 khi chọn kho tương ứng bằng chức năng tham chiếu dữ liệu theo cột INDIRECT

Bước 5: Tiến hành lập trình cho Nút Lọc như sau

Dim sh As Worksheet
Dim bt As Range
Dim dl As Long
Set sh = ChiTiet
dl = sh.Range(“A” & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set bt = sh.Range(“A4:G” & dl)
If sh.Range(“B3”).Value = “All” And sh.Range(“D3”).Value = “All” Then
bt.AutoFilter
ElseIf sh.Range(“B3”) = “All” Then
bt.AutoFilter field:=1, Criteria1:=sh.Range(“B3”).Value
ElseIf sh.Range(“D3”).Value = “All” Then
bt.AutoFilter
bt.AutoFilter field:=1, Criteria1:=sh.Range(“B3”).Value
ElseIf sh.Range(“D3”).Value <> “All” Then
bt.AutoFilter field:=2, Criteria1:=sh.Range(“D3”).Value
Else
bt.AutoFilter
End If

Hi vọng với chia sẻ trên sẽ giúp anh/chị yêu thích hơn VBA Excel. Bài tập thực hành bạn có thể download tại đây

Khóa học lập trình VBA Excel ở Biên Hòa

Xem lại bài VBA Excel lọc 1 điều kiện

Biên soạn nội dung: Ths Trần Đình Ngọc

About admin

Thầy Trần Đình Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tin học tại các trường Đại Học TPHCM, Đồng Nai. Triết lý: Nâng cao trí thức -Chìa khóa của thành công

View all posts by admin →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *